LogoInnovatie

De Muziekverkenner

De Muziekverkenner (werktitel) is een mediatoepassing - voor een nog te bepalen platform - die muziekliefhebbers de kans geeft muziekstukken via toelichtingen beter te leren kennen. Een tweede functie biedt bespelers van een instrument de mogelijkheid het geluid van dat instrument in de opname uit te zetten en, in plaats daarvan, mee te spelen. De pilot-versie richt zich op klassieke muziek, maar De Muziekverkenner is in principe bruikbaar voor alle muziekgenres.

De Muziekverkenner maakt gebruik van drie mogelijkheden binnen Object Based Audio:
- de mogelijkheid een groot aantal van metadata voorziene signalen tegelijk aan te bieden;
- de mogelijkheid om aan de luisteraarskant signalen afzonderlijk harder, zachter of uit te zetten en daarmee te mixen.
- De mogelijkheid om inhoudelijke onderdelen weg te laten of juist hoorbaar te maken.

Onderzoeksopzet
Uitgaand van de onderzoeksvragen bestond het onderzoek uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel was een peiling van de interesse bij de doelgroep. Er is een enquête gehouden onder lezers van de nieuwsbrief van NPO Radio 4 en binnen enkele netwerken die geen directe link met de zender hebben.

Het tweede was een literatuurstudie naar de stand van zaken m.b.t. technologie, gebruikte applicaties en inzet daarvan en juridische aspecten. In het proces werden ook contacten gelegd met enkele partijen in Europa die ervaring hebben met Object Based Audio en toepassing van de techniek verder ontwikkelen.

Resultaten 
De uitgebreide resultaten zijn in onderstaand document terug te vinden. Een kleine greep uit interessante resultaten: 
  • Er is absoluut interesse in De Muziekverkenner, alleen al op basis van de beschrijving ervan. Sommigen zijn zelfs razend enthousiast.
  • De belangrijkste motivatie om de verkenner te gebruiken is de interesse in achtergronden bij muziek. Hij geeft 'meer inzicht', 'fascinatie', 'verdieping' en 'een andere kijk'.
  • De mogelijkheid instrumenten apart te beluisteren wordt gewaardeerd en dat er toelichting wordt gegeven tijdens de muziek lijkt een meerwaarde.
  • Een substantieel deel van het publiek vindt de meespeelfunctie aantrekkelijk. Tips tijdens het meespelen worden minder vaak genoemd als interessant.
  • Jongere mensen lijken wat minder toelichting te willen.
  • Het beste platform voor De Muziekverkenner lijkt een aparte app.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)