LogoInnovatie

Interactieve Video Nieuwsuur

(Onderzoeks)verhalen van Nieuwsuur zijn vaak complex en abstract, waardoor niet iedereen ze goed begrijpt en nog niet de maximale impact wordt gemaakt. De gemiddelde kijkersleeftijd ligt hoog en verhalen die relevant zijn voor jongere doelgroepen, bereiken hen lang niet altijd.
Interactieve video's zijn een interessante vorm om de betrokkenheid van het publiek te vergroten. Uit eerdere experimenten met interactief drama (oa Bandersnatch, Wadoeje) blijkt dat (jongere) kijkers meer in het verhaal worden gezogen, meer bereid zijn een interactieve video te delen en dat interactiviteit een extra impuls geeft aan de interesse en nieuwsgierigheid. Maar deze technieken zijn nog bijna niet op journalistieke verhalen toegepast.

In een pilot maken we een interactive video over een van de onderzoeksverhalen van Nieuwsuur en onderzoeken we hoe deze gewaardeerd wordt ten opzichte van een 'Lineaire' versie van hetzelfde verhaal. Begrijpen en onthouden kijkers het verhaal na een interactieve versie beter en zijn ze meer geïnteresseerd in het onderwerp?

Hoe kunnen we interactieve video gebruiken om meer impact te maken met journalistieke verhalen in de doelgroep (20-49)?
Resultaten:

Uit het onderzoek bleek dat de interactieve versie niet significant beter werd gewaardeerd door het publiek dan de lineaire versie. Wel wordt de interactieve video langer bekeken dan de lineaire video. De interactieve video wordt vaker gedeeld en er is veel animo om meer van dit soort video’s te zien. De feedback is overweldigend positief. In de kwalitatieve data werd ook duidelijk dat mensen de relevantie van de interactiviteit zien. Ook zijn de paden niet alleen interessant voor verschillende mensen, de paden zijn ook handig voor verschillende kijkmomenten en andere context.

Het vertrouwen is niet hoger bij een interactieve video, maar het format leent zich wel goed voor verschillende informatiebehoeften. Ook zorgt het interactieve gedeelte ervoor dat de kijker eerder geneigd is om langer te kijken dan bij een lineaire video. De respondenten rapporteren ook dat de keuzes en controle zorgen voor een leukere ervaring
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)