LogoInnovatie

Life Rules

Op zoek naar een levensstijl die je helpt om niet geleefd te worden, maar te leven!
Life Rules is een concept waarbij we door cocreatie via Telegram samen met minimaal 300 deelnemers op zoek gaan naar een levenstijl die je helpt om niet geleefd te worden, maar te leven. En dat geïnspireerd op de levensstijl van Jezus. Dat betekent dat we elkaar helpen om tot inzichten te komen, afspraken met jezelf te maken en oefeningen zodat je leven meer kwaliteit en richting krijgt. Deze deelnemers geven ons inzichten, die weer betere content opleveren. We zijn uitdrukkelijk samen op zoek naar een beter leven.

Bevindingen Life Rules Validatie 2 - Van ontdekken tot co-creator 
In validatieronde 1 (sept-dec 2022) is het concept Life Rules getest in een groep van 300 twintigers gedurende een afgebakende periode van 12 weken. In validatieronde 2 (maart-juli 2023) is een kleinere groep een afgebakende tijd losgelaten. De uitdaging die centraal stond is hoe we mensen uit de doelgroep van ontdekker op Instagram en podcast kunnen engageren tot co-creator en ambassadeur viaTelegram.Telegram werd nu meer een gesprekscommunity waarbinnen content gedeeld werd rondom een weekthema: oefeningen, fragmenten en tips. de drie belangrijkse conclusies zijn:
  1. Telegram is een geschikt kanaal om een community te bouwen van meer betrokken mensen rondom een merk. Deelnemers weten het goed te vinden, juist ook vanuit podcast en Instagram.
  2. Insteken op het gesprek voeren met elkaar was minder geslaagd. Risico's waren dat het gesprek stilviel of juist teveel leunde op hele enthousiaste mensen. Daarnaast haakt een deel van de groep af op zoveel nieuwe informatie omdat ze Life Rules juist zoeken voor structuur en rust in hun leven.
  3. Er ontstond een betrokken groep co-creators in Telegram met wie we door konden praten in een groep in Telegram en van wie we veel hebben geleerd. 
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)