LogoInnovatie

ThermoStaat

Onder de titel Thermo-staat werken Argos (VPRO/HUMAN) en Waag Society aan een onderzoek naar de opwarming van onze steden en het effect van 'hittestress'. Dat onderzoek zal zich voor een belangrijk deel baseren op 'citizen science', de actieve bijdrage van burgerwetenschappers die zelf metingen gaan doen in een samenwerking met wetenschappers en journalisten.
In talloze Nederlandse huurwoningen warmen de slaapkamers 's zomers flink op en dat kan leiden tot fysieke en mentale klachten: hittestress. In Thermo-staat bundelen bewoners hun krachten met wetenschappers van TU Delft en Hogeschool van Amsterdam, onderzoeksjournalisten van de VPRO en experts van Waag. Samen onderzoeken wij in de zomermaanden van 2023 de omvang en gevolgen van hittestress door het genereren en duiden van data. We experimenteren in dit project met innovatieve, gelijkwaardige samenwerkingen tussen publiek en journalistiek. Daarvoor stellen journalisten van de Argos-redactie hun onderzoeksproces gedeeltelijk open. Burgerwetenschappers worden niet alleen ondersteund bij het in kaart brengen van hitte in woningen, maar staan via het digitaal platform KennisCloud ook voortdurend in contact met journalisten en experts om duiding te geven aan metingen, mee te denken over relevante journalistieke vragen en uiteindelijk handelingsperspectief te krijgen voor oplossingen. Gedurende drie maanden nemen burgerwetenschappers uit 100 huishoudens actief deel aan een meetproject door via sensoren de temperatuur ín hun woningen te registreren en als data door te leveren. Via dashboards en een datavisualisatie krijgen ze inzicht in hun eigen situatie en wetenschappelijke analyses. Wij verwachten dat de actieve deelname aan een community gedreven onderzoek (burgerwetenschap) meer zal bijdragen aan klimaatgeletterdheid en attitude verandering onder burgers dan passieve berichtgeving.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)