Noorderlicht Noorderlicht

Logo van VPRO

Noorderlicht

  • Aflevering
  • Afl
  • 20 jun 2006, 11:02

Wetenschappelijke vrijheid De Utrechtse hoogleraar Nieuwe Testament Pieter van der Horst, kreeg van rector magnificus Willem Hendrik Gispen te horen dat hij wijzigingen moest aanbrengen in zijn afscheidsrede, genaamd "De mythe van het Joodse kannibalisme". Sommige passages waren kwetsend voor moslims, zou de rector magnificus hebben beweerd. Pieter van der Wielen vraagt aan professor van der Horst waar zijn rede over ging, en welke passages zijn geschrapt. Rector Gispen wilde niet meewerken aan deze uitzending, omdat het Utrechtse College van Bestuur eerst nog moest beraadslagen over zijn reactie op de aantijgingen van Van der Horst. ----- Scholierenwedstrijd De Vrije Universiteit loofde een prijs uit voor het beste profielwerkstuk van 6 vwo-scholieren. De werkstukken gaan over biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde en informatica. In Noorderlicht vertellen twee jonge winnaressen over hun onderzoek. ----- Malaria Over leven en werken van de malariamug zijn hele bibliotheken volgeschreven, maar wat zijn nou de omstandigheden waaronder de larven van dit ziekteverwekkende insect zich het best ontwikkelen? Om daar achter te komen heeft de Wageningse bioloog Krijn Paaijmans in de tuin van het Keniaanse Instituut voor medisch onderzoek kuilen gegraven en kweekte daarin malariamuggenlarven. ----- Verdrongen herinneringen Mensen die hun herinneringen aan misbruik hervinden via therapie, zijn vaak door hun therapeut op valse herinneringen gebracht. En degenen die zich na tientallen jaren allerlei gebeurtenissen spontaan herinneren, zijn deze herinneringen helemaal nooit kwijt geweest. Het gaat in de meeste gevallen om een defect geheugenmechanisme, meent de Maastrichtse promovenda Elke Geraerts. In Noorderlicht licht ze haar stellingen toe. ----- Op zoek naar de Dodo Op mauritius zoekt een internationaal onderzoeksteam naar overblijfselen van de uitgestorven Dodo. Noorderlicht wordt telefonisch op de hoogte gehouden van hun vorderingen.

Complete afleveringen van
Noorderlicht Radio vind je op NPO Start.
Bekijk meer op NPO Start