LogoFonds

Coronamaatregelen en steun aan projecten

In deze crisistijd heeft het NPO-fonds aangegeven dat ze waar nodig coulance zal hanteren betreffende planning, oplevering, financiën en haalbaarheid van projecten waaraan eerder een toekenning is verstrekt.

Een aantal projecten heeft zich bij het fonds gemeld, en het is gelukt deze projecten op zodanige wijze tegemoet te kunnen komen dat ze verder kunnen in de productiefase. Tot nu toe is in één geval ook daadwerkelijk extra budget toegekend.

Daarnaast is tussen Filmfonds, CoBO, omroepen en NPO-fonds afgestemd hoe de aanvragen voor meerkosten (samen) kunnen worden afgehandeld en zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

  • De grootste financier coördineert. Dat kan de NPO, het NPO-fonds of het Filmfonds zijn. De omroep/producent dient zich als eerste bij de grootste financier te melden. Deze stemt vervolgens af met de andere financiers.
  • Aanvullende begroting. Er moet in geval van meerkosten een begroting gemaakt worden van de extra kosten, en deze moeten achteraf verantwoord worden.
  • De financiers dragen pro rato bij. Zolang dat financieel mogelijk is. (Op dit moment worden de meerkosten door de diverse partijen betaald uit lopende begrotingen. Dat gaat vroeg of laat ten koste van andere, toekomstige projecten. Het is fijn dat alle partijen, ook de aanvragers, zich hiervan bewust zijn)

Ten slotte blijft veilig en gezond met elkaar kunnen werken natuurlijk het belangrijkst. We verwijzen dan ook in de besluitbrieven aan toegekende producties naar de app www.avtoolkitcovid19.nl met daarin de officiële COVID-19 toolkit en het protocol voor het werken in de Nederlandse audiovisuele sector.

Weet ons te vinden! Mochten er vragen zijn over lopende producties die problemen ondervinden door de situatie rond COVID-19 dan kan altijd – via de omroep – contact met ons opgenomen worden via npofonds@npo.nl.

Team NPO-fonds

Regelingen en voorwaarden NPO-fondsbudget aangepast
Herziening audio-regelingen NPO-fonds
NPO 3LAB is op zoek naar jouw beste korte documentaire plan
Terugblik op een zeer geslaagde middag met commissieleden NPO-fonds
Adviesrondes 2024
Let op: wijziging besluitdatum ronde 23 mei en 7 november 2023
Deel deze pagina
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid