LogoFonds

IDFAcademy & NPO-fonds workshop 2020

Inschrijven kan tot 10 april!

Tijdens de IDFAcademy & NPO-fonds Workshop werken zes beginnende talenten in een aantal maanden onder professionele begeleiding een eerste idee uit tot een filmplan met begeleidend visueel materiaal.

Programma

De deelnemers worden inhoudelijk begeleid bij het uitwerken van de research, het ontwikkelen van de verhaalstructuur en het schrijven van een filmplan. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van het auteurschap en dramatische spanningsopbouw. De workshop draagt bij aan de ontwikkeling van de deelnemers, en stimuleert hen om nieuwe vertelvormen binnen het genre documentaire te onderzoeken en aandacht te besteden aan de beoogde doelgroep(en) van hun plan.

De uiteindelijke filmplannen kunnen leiden tot een aanvraag binnen een van de regelingen documentaire bij het NPO-fonds.

Tijdens de bijeenkomsten worden de plannen gezamenlijk onder de loep genomen onder begeleiding van de workshopleiding, en worden er ter inspiratie verschillende gastlessen georganiseerd met professionals uit verschillende disciplines. Elke deelnemer is aan het begin van het traject gekoppeld aan een producent. Naast het geschreven plan is het maken van een teaser onderdeel van de workshop, hiervoor wordt per deelnemer een budget beschikbaar gesteld. Deze filmplannen inclusief teasers worden na afloop van de workshop voorgelegd aan een jury die hieruit de winnaar van de Karen de Bok Talent Prijs 2020 zal kiezen, bestaande uit een aanmoedigingsprijs van maximaal €25.000 voor de verdere ontwikkeling van het plan.

Tijdens IDFA presenteren de deelnemers hun filmplan aan de eindredacteuren documentaire van de Nederlandse Publieke Omroep en aan andere relaties uit de documentaire sector. Tijdens dit evenement wordt tevens de winnaar van de Karen de Bok Talent Prijs bekend gemaakt en wordt de prijs uitgereikt.

Profiel

De workshop richt zich in eerste instantie op beginnende makers, die ten minste één (korte) productie binnen het genre documentaire op hun naam hebben staan die is vertoond in de bioscoop, op een festival of op een digitaal aanbodkanaal of platform. Ook mid-career makers die helder gemotiveerd een nieuwe vorm willen onderzoeken kunnen zich aanmelden. Deelnemers kunnen niet in vaste dienst zijn bij een van de Nederlandse publieke omroepen.

Bij de aanmelding wordt onder meer om een synopsis en motivatie gevraagd. Bij de synopsis is het van belang dat er urgentie en originaliteit spreekt uit het filmidee en dat de uitdaging in de ontwikkeling helder is geformuleerd. Tevens dienen aantoonbare stappen in de research te zijn gemaakt. Wat betreft motivatie wordt van de deelnemers verwacht dat zij duidelijk kunnen toelichten waarom zij de workshop willen volgen en welke leerdoelen zij zichzelf stellen. De voertaal van de workshop is Nederlands: deelnemers dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich committeren aan de workshop en terdege voorbereid bij alle bijeenkomsten aanwezig zullen zijn.

Aanmelding en planning

  • Aanmelden kan tot 10 april.
  • Een selectiecommissie selecteert uit alle aanmeldingen twaalf kandidaten, zij worden medio mei uitgenodigd voor een gesprek.
  • Op basis van deze gesprekken worden zes deelnemers geselecteerd voor de workshop. Een eerste bijeenkomst vindt plaats begin juli.
  • Van juli tot eind augustus werken de deelnemers in eigen tijd aan hun filmplan en dient de definitieve koppeling aan een producent plaats te vinden.
  • Vanaf eind augustus zijn er bijna wekelijks bijeenkomsten gepland.
  • Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze 2 à 3 dagen per week aan het filmplan kunnen werken.
  • De eindpresentatie en uitreiking van de Karen de Bok Talent Prijs 2020 vindt plaats tijdens IDFA op donderdag 19 november.

Voor vragen kun je mailen naar idfacademy@idfa.nl
en meld je aan via de website van IDFA.

Regelingen en voorwaarden NPO-fondsbudget aangepast
Herziening audio-regelingen NPO-fonds
NPO 3LAB is op zoek naar jouw beste korte documentaire plan
Terugblik op een zeer geslaagde middag met commissieleden NPO-fonds
Adviesrondes 2024
Let op: wijziging besluitdatum ronde 23 mei en 7 november 2023
Deel deze pagina
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid