LogoFonds

IDFAcademy & NPO-fonds workshop 2021

Tijdens de IDFAcademy & NPO-fonds Workshop werken zes filmmakers in een aantal maanden onder professionele begeleiding een eerste idee uit tot een filmplan met begeleidend visueel materiaal. Het doel van de workshop is om talentvolle makers te helpen in hun
Tijdens de IDFAcademy & NPO-fonds Workshop werken zes filmmakers in een aantal maanden onder professionele begeleiding een eerste idee uit tot een filmplan met begeleidend visueel materiaal. Het doel van de workshop is om talentvolle makers te helpen in hun ontwikkeling en bij te dragen aan de totstandkoming van een artistiek hoogwaardig ontwikkelingsplan voor een korte documentaire of een documentaire van 55 minuten. Het programma

De deelnemers worden inhoudelijk begeleid bij het uitwerken van de research, het ontwikkelen van de verhaalstructuur en het schrijven van een filmplan. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van het auteurschap van de deelnemers, stimuleert het hen nieuwe vertelvormen binnen het genre documentaire te onderzoeken en aandacht te besteden aan de beoogde doelgroep(en) van hun plan.

Internationale focus

Dit jaar wordt het programma verrijkt met een aantal internationale componenten. De workshop trapt eind juni af met een kennismaking en inspiratiesessie van o.a. internationaal gerenommeerde makers die uitgenodigd zijn in het kader van IDFA Project Space. Eind augustus vervolgen de workshop-bijeenkomsten die bijna wekelijks tot november plaatsvinden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om in een ‘snelkookpan’-vorm het plan verder te ontwikkelen. De definitieve filmplannen kunnen leiden tot een ontwikkelingsaanvraag bij het NPO-fonds.

Karen de Bok Talent Prijs 2021

Tijdens de bijeenkomsten worden de plannen gezamenlijk onder de loep genomen en worden er ter inspiratie verschillende gastlessen georganiseerd met (internationale) professionals uit verschillende disciplines. Elke deelnemer wordt aan het begin van het traject gekoppeld aan een producent. Naast het geschreven plan is het maken van een teaser onderdeel van de workshop. Hiervoor wordt per deelnemer een budget beschikbaar gesteld. Deze filmplannen inclusief teasers worden na afloop van de workshop voorgelegd aan een jury die hieruit de winnaar van de Karen de Bok Talent Prijs 2021 zal kiezen, bestaande uit een aanmoedigingsprijs van maximaal €25.000 voor de verdere ontwikkeling van het plan.

Tijdens het festival

Tijdens IDFA presenteren de deelnemers hun filmplan aan de eindredacteuren documentaire van de NPO en aan andere relaties uit de documentaire sector. IDFA brengt de deelnemers ook in contact met relevante (internationale) professionele partners die kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling en eventuele productie. Tijdens dit evenement wordt tevens de winnaar van de Karen de Bok Talent Prijs bekend gemaakt.

IDFA vertoont, indien van voldoende kwaliteit, de films die voortkomen uit de workshop op (een latere editie van) het festival. Daarbij krijgen de deelnemers  gratis toegang tot IDFAcademy, het vierdaags internationale trainingsprogramma tijdens IDFA.  

Profiel van de deelnemers

De workshop richt zich in eerste instantie op beginnende makers, die ten minste één (korte) productie binnen het genre documentaire op hun naam hebben staan die is vertoond in de bioscoop, op een festival of op een digitaal aanbodkanaal of platform. Ook mid-career makers die helder gemotiveerd een nieuwe vorm willen onderzoeken kunnen zich aanmelden. Deelnemers kunnen niet in vaste dienst zijn bij een van de Nederlandse publieke omroepen.

Motivatie

Bij de aanmelding wordt onder meer om een synopsis en motivatie gevraagd. Bij de synopsis is het van belang dat er urgentie en originaliteit spreekt uit het filmidee en dat de uitdaging in de ontwikkeling helder is geformuleerd. Tevens dienen aantoonbare stappen in de research te zijn gemaakt. Wat betreft motivatie wordt van de deelnemers verwacht dat zij duidelijk kunnen toelichten waarom zij de workshop willen volgen en welke leerdoelen zij zichzelf stellen. Er wordt gestreefd naar een selectie van projecten waarvan een aantal de potentie heeft internationale aansluiting te vinden. De voertaal van de workshop is Nederlands maar sommige bijeenkomsten zullen in het Engels zijn. Deelnemers dienen de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift te beheersen. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich committeren aan de workshop en zich goed voorbereiden voor alle bijeenkomsten.

Aanmelding en planning

  • Aanmelden kan tot 14 mei.
  • Een selectiecommissie selecteert uit alle aanmeldingen twaalf kandidaten, zij worden medio juni uitgenodigd voor een gesprek.
  • Op basis van deze gesprekken worden zes deelnemers geselecteerd voor de workshop. Een eerste bijeenkomst vindt plaats eind juni tijdens IDFA Project Space.
  • Deelname kost €500 (excl. btw).
  • Van juli tot eind augustus werken de deelnemers in eigen tijd aan hun filmplan en dient de definitieve koppeling aan een producent plaats te vinden.
  • Vanaf eind augustus zijn er bijna wekelijks bijeenkomsten gepland.
  • Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze 2 à 3 dagen per week aan het filmplan kunnen werken.
  • De eindpresentatie en uitreiking van de Karen de Bok Talent Prijs 2021 vindt plaats tijdens IDFA.

Voor vragen kun je mailen naar idfacademy@idfa.nl

Regelingen en voorwaarden NPO-fondsbudget aangepast
Herziening audio-regelingen NPO-fonds
NPO 3LAB is op zoek naar jouw beste korte documentaire plan
Terugblik op een zeer geslaagde middag met commissieleden NPO-fonds
Adviesrondes 2024
Let op: wijziging besluitdatum ronde 23 mei en 7 november 2023
Deel deze pagina
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid