LogoOver NPO

Onderzoeken Pointer impactvol in Kamer en media

Pointer (KRO-NCRV)

Pointer is het data-journalistieke platform van KRO-NCRV. In 2022 zijn naar aanleiding van onderzoeken van Pointer in totaal 168 Kamervragen gesteld. Voorbeelden van onderwerpen waarover vragen zijn gesteld zijn onder andere de lucht van vliegtuigcabines, de situatie in opvangcentrum Ter Apel, afvalwaterlozingen in de Waddenzee en de verzakkingen als gevolg van werkzaamheden aan het Twente-kanaal. In 2022 zijn 400 artikelen gepubliceerd op de website. De onderzoeken van Pointer bepalen regelmatig de media-agenda: in 2022 leiden zo’n 90 onderzoeken tot impact in de media. Pointer is transparant en stelt daarom regelmatig de gebruikte datasets ter beschikking voor overige onderzoeksdoeleinden.

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)