LogoOver NPO

Thema uithuisplaatsen wekt aandacht Kamer en Jeugdzorg

Argos (HUMAN/VPRO)

Een veilige en stabiele woonsituatie is het uitgangspunt wanneer een kind uithuisgeplaatst wordt. De realiteit is echter dat veel uithuisgeplaatste kinderen te maken krijgen met verhuizingen, zogenaamde ‘doorplaatsingen’. Hoe is het voor een kind om dit mee te maken? Op dit onderwerp heeft Argos (VPRO/HUMAN) inmiddels een langlopend dossier opgebouwd, en laat in reportages onder andere zien hoe schadelijk het vele doorplaatsen is voor de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast toont het aan dat er onvoldoende gewerkt wordt aan het terugplaatsen na een uithuisplaatsing, terwijl de wet dat wel voorschrijft.

Naar aanleiding van de uitzendingen van Argos zijn Kamervragen gesteld en kwam er hernieuwde aandacht voor het fenomeen. Binnen de jeugdzorg heeft het ook effect gehad, zo droeg het bij aan de bewustwording van beleidsmakers over de risico’s van uithuisplaatsingen. Al deze aandacht heeft ertoe geleid dat minister Weerwind heeft beloofd de cijfers vanaf nu te registreren, en hij startte een onderzoek. Daarnaast heeft het terugplaatsen nu een prominente plek gekregen in de richtlijn voor uithuisplaatsen van het Nederlands Jeugdinstituut, en wordt het doorplaatsen voor het eerst genoemd in een richtlijn.

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)