We vroegen jongeren in de Bijlmer wat ze weten van de Bijlmerramp