'Door het pesten ben ik soms nog steeds achterdochtig'