'Jongeren moeten een schop onder hun hol en naar de stembus'