'Op school hebben ze het me niet altijd even makkelijk gemaakt'