Top 5 | Neppe virals, koprollen en een supermarktdictatuur