Is Nederland nou wel of niet beter af buiten de EU?

Twee keer per jaar peilt de Europese Commissie een aantal thema’s binnen de 29 lidstaten van de EU. Eén van de stellingen luidt: ‘Zou uw land beter af zijn buiten de EU?’ Nederland is tijdens die zogeheten Eurobarometer meestal één van de landen...

  • 3:13
  • Big brother
  • Lees meer
  • 3:13
Lees
Verder
  • 3:13
  • Big brother

Is Nederland nou wel of niet beter af buiten de EU?

Lees

sceptisch