De Middeleeuwen

In de serie De Middeleeuwen komt een groot aantal middeleeuwse thema's aan de orde die ook in de diverse geschiedenismethoden behandeld worden.