Het F woord

Strijd

  • 13:45
  • 21 aug 2020, 15:00

Hoe kiezen de feministen waar ze voor strijden? En hebben ze daar wel een keuze in? Een vrouw in een rolstoel krijgt met hele andere discriminatie te maken dan een trans vrouw.

Stem

  • 13:10
  • 14 aug 2020, 15:00

In de tweede aflevering van Het F-woord gaat het gesprek over stem: hoe laten feministen zich horen? Is er ruimte voor hun stem? En wordt er geluisterd als ze praten?

Imago

  • 12:29
  • 7 aug 2020, 15:00

In de eerste aflevering van Het F-woord wordt het imago van het feminisme besproken. Er zijn nog altijd veel vooroordelen over mensen die zichzelf feminist noemen. Waar komt het imago van boze femi...