Landschap en grondsoort

Hoe zijn bepaalde grondsoorten ontstaan? Hoe gebruiken wij de bodem gebruikt? En welke typerende landschappen zijn daarvan het resultaat.