PowNed of View

De presentatoren onderzoeken actuele onderwerpen die hen verbazen, boos maken of intrigeren. De reportages onder deze titel verschijnen als de actualiteit daar om vraagt.