Secrets of Prince Andrew

In 2019 geeft Prins Andrew een rampzalig interview aan de BBC. Interviews en archief bieden een uniek perspectief op zijn leven en de gebeurtenissen die tot zijn ondergang hebben geleid.