The Incredible Mr. Goodwin

Jonathan Goodwin is een moderne superheld. Het woord onmogelijk komt niet in zijn woordenschat voor en hij combineert de de talenten en vaardigheden van Houdini graag met die van Superman.