LogoPers

Derde sanctie voor omroep Ongehoord Nederland

De Raad van Bestuur van de NPO legt Omroep Ongehoord Nederland (ON!) een derde sanctie van 131.885,18 euro op omdat de omroep ook tijdens het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws de Journalistieke Code NPO stelselmatig heeft overtreden.

24 april 2023

Vorig jaar werden reeds twee sancties aan ON! opgelegd van 84.098,19 euro en 56.065,45 euro. De eerste op 5 juli 2022 wegens stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO door ON! tijdens het eerste seizoen van Ongehoord Nieuws en de tweede op 20 december 2022 wegens een gebrek aan samenwerking door ON! binnen het publieke omroepbestel. Hiermee heeft de NPO nu voor een totaalbedrag van 272.048,82 euro aan sancties opgelegd aan ON!.

De Ombudsman voor de publieke omroepen deed eind vorig jaar voor de tweede keer onderzoek naar het journalistiek handelen van het ON!-programma Ongehoord Nieuws. Volgens de Ombudsman was er opnieuw in veel uitzendingen sprake van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten’. ON! heeft zich, net als alle andere omroepen, bij toetreding tot het publieke bestel aan de Journalistieke Code NPO gecommitteerd.

De NPO is van oordeel dat ON! de wettelijk verankerde rol van de Ombudsman bij de beoordeling van journalistiek handelen, miskent. Zo blijkt uit verschillende uitingen en kwalificaties van ON! over de Ombudsman in uitzendingen en elders dat de omroep nog altijd onvoldoende bereid is tot de samenwerking die voor de NPO nodig is voor de uitvoering van de wettelijk vastgelegde landelijke publieke mediaopdracht. Dit blijkt ook uit het zonder gewenst resultaat uitvoeren van een verbeterplan door ON!.

De NPO is volgens de Mediawet ‘verantwoordelijk voor het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau’. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat het media-aanbod van de publieke omroep voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen, zoals is vastgelegd in de Journalistieke Code NPO. Bij stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO en de samenwerkingsafspraken binnen het publieke bestel, kan de Raad van Bestuur een sanctie opleggen. Dit is nu de derde sanctie. Zo’n sanctie kan ten hoogste 15% van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden. Voor deze nieuwe overtreding legt de NPO een sanctie op van 3,5%, in te houden op het vastgestelde en aan ON! gecommuniceerde garantiebudget voor 2023: 3.768.148 euro. Deze derde financiële sanctie betreft daarmee een bedrag van 131.885,18 euro. De Raad van Bestuur heeft het besluit van 20 april 2023 samen met een uitgebreide onderbouwing schriftelijk aan ON! meegedeeld.


Het besluit is nu openbaar en in te zien via deze LINK.

 

Laatste persberichten
Podcast Componeren of Verzuipen: hoe topwetenschappers en een componist met muziek de wereld gaan redden
NPO Radio 1 brengt de Europese verkiezingen dichtbij huis
NPO Radio 5 viert verjaardag Boudewijn de Groot: een wonderkind van 80
Broederliefde, DYSTINCT en Siggy & D1ns maken line-up FunX Music Awards compleet
Nieuwe zenderstemmen voor NPO 1 en NPO 3
Genomineerden FunX Music Awards bekend: Jonna Fraser grootste kanshebber
Deel deze pagina
NPO Logo
Omroepen
AVROTROS
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)