LogoPers

NPO is voornemens een tweede financiële sanctie op te leggen aan Ongehoord Nederland vanwege gebrek aan samenwerking

De NPO vindt dat omroep Ongehoord Nederland (ON!) onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst. Deze verplichting staat voorgeschreven in de Mediawet. De NPO ziet toe op deze samenwerking en is van oordeel dat ON! reeds vanaf de toetreding tot het publieke omroepbestel op 1 januari 2022 niet tot deze samenwerking bereid is. De uitzending van het programma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022 over racisme en de ophef die daarna binnen het bestel en bij het publiek is ontstaan, hebben het gebrek aan samenwerking alleen maar verergerd, waardoor de integriteit en betrouwbaarheid van het bestel inmiddels zwaar onder druk zijn komen te staan. In vervolg op de eerste sanctie die de NPO op 5 juli heeft opgelegd vanwege schending van de Journalistieke Code NPO door ON!, is de NPO nu van plan om een tweede sanctie op te leggen.
25 oktober 2022

De NPO oordeelt dat het gebrek aan samenwerking toerekenbaar is aan ON!. Hoewel ON! meerdere malen heeft beloofd zich aan de binnen het omroepbestel geldende regels en de publieke waarden te houden, is dat door ON! in de praktijk steeds niet waargemaakt. ON! doet bovendien voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de ontstane situatie en toont helaas geen zelfreflectie. De omroep valt bovendien publiekelijk de NPO, de andere omroepen en het door de omroepen zelf ingestelde instituut van de Ombudsman af. Hiermee schendt ON! de kern van het samenwerkingsverband tussen alle omroepen, waar de Raad van Bestuur van de NPO als sturings- en samenwerkingsorgaan op moet toezien. ON! is verantwoordelijk voor het ontstaan van ongewenste en grimmige verhoudingen binnen het publieke bestel en de grote ophef die bij het publiek als gevolg van het handelen van ON! is ontstaan.

De verstoorde samenwerkingsverhoudingen in het bestel en tegelijkertijd de openlijke externe kritiek en maatschappelijke zorg over het gebrek aan naleving door ON! van de hoge professionele en journalistieke kwaliteitseisen, bedreigt de uitvoering van de publieke mediaopdracht waar alle omroepen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Dit heeft een negatieve impact op de integriteit en betrouwbaarheid van het landelijke publieke omroepbestel.

De Raad van Bestuur van de NPO vindt deze situatie volstrekt onaanvaardbaar. Bij een gebrek aan samenwerking kan op grond van de Mediawet een financiële sanctie worden opgelegd (artikel 2.154 lid 1 onder b van de Mediawet). De Raad van Bestuur is dan ook voornemens om dit te doen en heeft dit samen met een uitgebreide onderbouwing vandaag schriftelijk aan ON! medegedeeld. Een sanctie kan ten hoogste 15% van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden.

Dit betreft nu nog een voorgenomen besluit. In het kader van hoor en wederhoor krijgt ON! de mogelijkheid om binnen veertien dagen een zienswijze te geven op het voornemen om een sanctie op te leggen. Vervolgens zal de NPO besluiten of de sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en zo ja, wat dan de hoogte van de sanctie zal zijn.

 

Laatste persberichten
NPO Radio 5 viert verjaardag Boudewijn de Groot: een wonderkind van 80
Broederliefde, DYSTINCT en Siggy & D1ns maken line-up FunX Music Awards compleet
Nieuwe zenderstemmen voor NPO 1 en NPO 3
Genomineerden FunX Music Awards bekend: Jonna Fraser grootste kanshebber
3FM viert Songfestival met EuropapaParty en EuropaParade
NPO Radio 2 vernieuwt middagprogrammering
Deel deze pagina
NPO Logo
Omroepen
AVROTROS
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)