LogoPers

NPO voornemens derde sanctie op te leggen aan omroep ON!

Omdat omroep Ongehoord Nederland (ON!) volgens de Ombudsman ook tijdens het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws de Journalistieke Code NPO stelselmatig heeft overtreden, is de Raad van Bestuur van de NPO voornemens ON! een derde financiële sanctie op te leggen.
31 januari 2023

De Ombudsman van de publieke omroepen deed eind vorig jaar voor de tweede keer onderzoek naar het journalistiek handelen van Ongehoord Nieuws. De Ombudsman ontving sinds de start van het nieuwe seizoen in augustus 1852 klachten van het publiek over het programma en oordeelde op 30 november 2022 dat in 22 van de 23 uitzendingen de Journalistieke Code NPO door ON! opnieuw stelselmatig was geschonden. Volgens de Ombudsman was er in veel uitzendingen sprake van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten’. Alle omroepen – en dus ook ON! – hebben zich aan de Journalistieke Code NPO gecommitteerd.

Gezamenlijke media-opdracht

De NPO is volgens de Mediawet verantwoordelijk voor het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat het media-aanbod van de publieke omroep voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen, zoals neergelegd in de Journalistieke Code NPO. Bij stelselmatige schending van de Code en daarmee het schenden van de samenwerkingsafspraken binnen het publieke bestel, kan de Raad van Bestuur een sanctie opleggen. Een sanctie kan ten hoogste 15% van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden.


Vorig jaar werden reeds twee sancties aan ON! opgelegd. De eerste op 5 juli vanwege stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO door ON! tijdens het eerste seizoen van Ongehoord Nieuws en de tweede op 29 december wegens een gebrek aan samenwerking door ON! binnen het publieke omroepbestel.

Zienswijze

Dit betreft nog een voorgenomen besluit. In het kader van hoor en wederhoor krijgt ON! de mogelijkheid om binnen 14 dagen een zienswijze te geven. Vervolgens zal de NPO besluiten of de derde sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en zo ja, wat dan de hoogte van de sanctie zal zijn.

Verzoek aan staatssecretaris

Na ontvangst van de zienswijze van ON! en de besluitvorming rond de voorgenomen derde sanctie, zal de Raad van Bestuur zich beraden of er een verzoek aan de staatssecretaris zal worden gedaan om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken.

Laatste persberichten
Podcast Componeren of Verzuipen: hoe topwetenschappers en een componist met muziek de wereld gaan redden
NPO Radio 1 brengt de Europese verkiezingen dichtbij huis
NPO Radio 5 viert verjaardag Boudewijn de Groot: een wonderkind van 80
Broederliefde, DYSTINCT en Siggy & D1ns maken line-up FunX Music Awards compleet
Nieuwe zenderstemmen voor NPO 1 en NPO 3
Genomineerden FunX Music Awards bekend: Jonna Fraser grootste kanshebber
Deel deze pagina
NPO Logo
Omroepen
AVROTROS
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)