LogoPers

Publieke omroepen scoren goed op genderneutrale beloning

De NPO heeft laten onderzoeken of vrouwen en mannen bij publieke omroepen gelijk worden beloond. Hieruit blijkt dat de publieke omroepen het beter doen dan de meeste andere organisaties. Aanleiding voor het onderzoek waren Kamervragen over gendergelijkheid in beloningen bij de publieke omroep na berichtgeving over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de BBC. De NPO heeft toen de suggestie van een quick scan overgenomen.
20 maart 2018

De publieke omroepen hebben twaalf salarisklassen. In drie klassen is de beloning gelijk, in drie verdienen mannen meer dan vrouwen, en in drie is het andersom. Als je alleen kijkt naar de hoogste twee salarisklassen krijgen mannen iets meer. Bij drie salarisklassen vallen volgens de onderzoekers geen harde conclusies te trekken, omdat het om een te klein aantal medewerkers gaat. Al met al doen omroepen het significant beter dan andere organisaties. NPO-voorzitter Shula Rijxman: ,,Dit zijn cijfers waar ik blij mee ben, maar zeker óp het scherm en aan de top valt wat diversiteit betreft nog een slag te winnen.”

Beter dan landelijk gemiddelde
Op het gebied van genderneutrale beloning doet de publieke omroep het bovengemiddeld goed in vergelijking met landelijke cijfers. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vrouwen in de publieke sector gemiddeld 10 procent minder verdienen dan mannen in dezelfde functies. In de private sector ligt dit percentage zelfs op 20%. Gecorrigeerd voor een twintigtal factoren (bijv. leeftijd, herkomst, branche, contractvorm, regio) komt het CBS op een verschil van 5 (overheid) en respectievelijk 7% (bedrijfsleven) in het voordeel van mannen.

Uit de quick-scan valt op te maken dat de verschillen bij de publieke omroep daar ver onder liggen. Deze variëren per salarisklasse van +3% in het voordeel van vrouwen tot -6 % in het nadeel van vrouwen. Deze cijfers uit het AWVN-onderzoek zijn gecorrigeerd voor deeltijd/voltijd – de verreweg belangrijkste correctie-factor.

Werk aan de winkel
We zijn blij dat we beter scoren dan het landelijk gemiddelde, maar in de hoogste klassen is er nog wel een beloningsverschil van 5% en 6% ten nadele van vrouwen. Ook zijn mannen verhoudingsgewijs meer vertegenwoordigd in de hogere klassen dan vrouwen. Dat betekent dat er nog werk aan de winkel is. Ons streven is om zowel de ongelijkheid in beloning als de ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle salarisklassen tot 0 terug te dringen. Vrouwen zullen daartoe meer ruimte moeten krijgen om door te stromen naar hogere salarisklassen.

Gelijk loon voor gelijk werk speerpunt
NPO-voorzitter Shula Rijxman heeft genderneutraliteit tot speerpunt van het HR-beleid gemaakt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er op de radiozenders van de NPO meer vrouwelijke dj’s te horen zijn. Ook doet de NPO mee aan de onlangs gestarte coalitie ‘Beeldvorming in de media’, die onder aanvoering van Women Inc stereotypering wil tegengaan en bewustzijn over vooroordelen wil bevorderen.We roepen de omroepen, die zelf over hun personeelsbeleid gaan, dan ook op in het eigen HR-beleid aandacht te besteden aan de weliswaar beperkte maar nog wel bestaande beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in de hoogste salarisklassen, en vooral ook - met de focus op genderneutraliteit - aandacht te besteden aan het eigen doorstroombeleid.

AWVN
Het onderzoek, op basis van respons van de omroepen, is uitgevoerd door de AWVN en heeft betrekking op 78,5% van de medewerkers van landelijke omroepen en de NPO-organisatie met een dienstverband vallend onder de CAO voor het Omroeppersoneel. De uitkomsten zijn daarmee representatief voor de hele landelijke publieke omroep. Medewerkers die niet in loondienst zijn of buiten de CAO vallen, zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Deze medewerkers hebben een ander contract en zijn daardoor niet te vergelijken met medewerkers met een CAO-contract.

Wij hebben het onderzoek gedeeld met het ministerie van OCW en met de mediawoordvoerders in de Tweede Kamer.

Zelf het onderzoek lezen, klik dan op de onderstaande link.

Laatste persberichten
Podcast Componeren of Verzuipen: hoe topwetenschappers en een componist met muziek de wereld gaan redden
NPO Radio 1 brengt de Europese verkiezingen dichtbij huis
NPO Radio 5 viert verjaardag Boudewijn de Groot: een wonderkind van 80
Broederliefde, DYSTINCT en Siggy & D1ns maken line-up FunX Music Awards compleet
Nieuwe zenderstemmen voor NPO 1 en NPO 3
Genomineerden FunX Music Awards bekend: Jonna Fraser grootste kanshebber
Deel deze pagina
NPO Logo
Omroepen
AVROTROS
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)