LogoPers

Veelgestelde vragen topsalarissen publieke omroep

De publieke omroep blijft ook in 2015 onder het toegestane aantal uitzonderingen van veel verdienende presentatoren. Het aantal is 6 gebleven t.o.v. 2014 (8 is toegestaan). Het bedrag boven de BPPO-norm wordt door de omroepverenigingen zelf betaald, dus niet van belastinggeld.
29 april 2016

Het aantal meldingen in het kader van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is flink gestegen. Dit is het directe gevolg van de forse verlaging van de WNT-drempel per 1 januari 2015 (WNT 2).

1. Hoe hoog zijn de bedragen?
De BPPO-norm in 2015 bedroeg € 189.272 bruto ex pensioen (geen wijziging t.o.v. 2014). Met werkgeversdeel pensioenlasten komt dit neer op € 217.710.

De maximale bezoldigingsnorm WNT bedroeg in 2015 € 178.000 (= incl. pensioen en onkostenvergoeding). Dit was in 2014 nog € 230.474.

2a. Welke presentatoren verdienden in 2015 boven de norm?
Wij noemen geen namen van presentatoren.

2b.Waarom niet?
Om hun privacy te beschermen. Het is verder aan de omroepen om vragen over de salarissen van hun presentatoren te beantwoorden.

3. Waarom maakt de NPO uitzonderingen voor bepaalde presentatoren, die meer dan de BPPO-norm mogen verdienen?
Uitzonderingen worden alleen verleend om speciaal talent voor de publieke omroep te behouden. Zij leveren een essentiële bijdrage aan een hoogwaardige kwalitatieve publieke omroep. In betreffende uitzonderingsgevallen heeft de NPO het noodzakelijk gevonden om mee te gaan in de marktwerking, waaraan ook presentatorensalarissen onderhevig zijn. De NPO vindt wel dat dit alleen geldt voor presentatoren met uitzonderlijke kwaliteiten. En het bedrag boven de norm moet uit de verenigingskas van de omroepen worden betaald.

4. Hoe zit het met presentatoren die via een BV werken voor de publieke omroep?
Ook de betalingen aan BV’s worden gereguleerd door het BPPO. Dus indien er met BV’s wordt gewerkt, dan gebeurt dat niet boven de BPPO-norm.

5. Hoe komt het dat het aantal topfunctionarissen boven de WNT-norm opeens zo hard is gestegen?Vanwege een forse verlaging van de WNT-norm per 1 januari 2015 van ruim € 230.000 naar € 178.000 (WNT 2).

6. Waarom is die norm verlaagd?
Dit past in het beleid van de regering om topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector gelijk te trekken met het salaris van een minister.

7. Zitten er topfunctionarissen van de NPO boven de WNT?
Ja. Bij de NPO gaat het om de twee leden van de Raad van Bestuur en om de Directeur Televisie.

8. Gaat de NPO zijn beloningsbeleid aanpassen?
Wij zullen de salarissen uiteraard op de normen aanpassen. Dit gebeurt volgens een wettelijke overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat betrokkenen vier jaar hun huidige salaris krijgen doorbetaald en dat hun loon daarna in drie jaar wordt afgebouwd naar de WNT-norm.

9. Het kabinet is voornemens om de WNT voor alle medewerkers in de (semi-)publieke sector te laten gelden (WNT 3). Wat vindt de NPO daarvan?
Normering van topinkomens is prima. Het is dan ook logisch dit niet te beperken tot alleen topfunctionarissen. In het huidige wetsvoorstel worden alleen luchtverkeersleiders en medisch specialisten uitgezonderd. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om uitzonderingen te maken voor bepaalde functies in het geval van bijzondere arbeidsmarktomstandigheden. Enkele van onze presentatoren behoren tot zo’n groep.

De NPO heeft al in een heel vroeg stadium op eigen initiatief de inkomens van presentatoren bij de publieke omroep genormeerd. Hier wordt bij hoge uitzondering (met instemming destijds van de politiek) van afgeweken waardoor met inzet van omroepverenigingsgeld (geen belastinggeld!) uitzonderlijk presentatietalent voor de publieke omroep kan worden ingezet of behouden. Die ruimte zou er moeten blijven. Speciaal talent mag speciaal beloond worden. Zij leveren een essentiële bijdrage aan een hoogwaardige kwalitatieve publieke omroep.

BPPO-meldingen door de jaar heen

2009                17
2010                15
2011                10
2012                 7
2013                 7
2014                 6
2015                 6

NB. Bedrag boven norm wordt door omroepvereniging betaald, niet uit belastinggeld.

Laatste persberichten
Podcast Componeren of Verzuipen: hoe topwetenschappers en een componist met muziek de wereld gaan redden
NPO Radio 1 brengt de Europese verkiezingen dichtbij huis
NPO Radio 5 viert verjaardag Boudewijn de Groot: een wonderkind van 80
Broederliefde, DYSTINCT en Siggy & D1ns maken line-up FunX Music Awards compleet
Nieuwe zenderstemmen voor NPO 1 en NPO 3
Genomineerden FunX Music Awards bekend: Jonna Fraser grootste kanshebber
Deel deze pagina
NPO Logo
Omroepen
AVROTROS
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)