LogoInnovatie

Innovatieagenda

Hieronder vind je de pijlers van ons innovatiebeleid voor het komende jaar. We hebben ze 'aspiraties' genoemd.

Innovatieagenda 2024-2025

Samen met alle omroepen en directies van de NPO is de nieuwe innovatie-agenda voor 2024 opgesteld. Hiertoe is input opgehaald binnen de organisaties, hebben we ons laten inspireren door onderzoek en relevante voorbeelden elders en dat alles binnen de kaders van de gezamenlijke strategie. Na een feedbackronde binnen de organisaties is onderstaande agenda vastgesteld.

Aspiratie 1: (Digitale) inclusie, empathie en toegankelijkheid stimuleren

De publieke omroep wil voor iedereen in de samenleving van waarde zijn. Daarbij zijn zij inclusief door de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten in zowel fysieke, lineaire als het digitale domein. Ook is zij inclusief door makers in staat te stellen het perspectief in te nemen van diverse groepen in de samenleving, vanuit invalshoeken gebaseerd op de pluriforme missies van de omroepen. Het empathisch vormgeven van innovaties, waarbij rekening gehouden wordt met de (on)mogelijkheden van een breed publiek, speelt hierin een belangrijke rol.

Aspiratie 2: Effectiever waarde toevoegen

De publieke omroep is betekenisvol en levert waarde aan de samenleving, aan onze cultuur en aan onze democratie. Deze waarde kan worden vergroot met innovaties en technologieën die niet direct zichtbaar zijn voor het publiek, maar indirect wel leiden tot het toevoegen van waarde aan het publiek. Hierbij kan bijvoorbeeld (generatieve) AI een belangrijke rol spelen in het verbeteren van het maakproces en ondersteunende processen en werkwijzen.

Aspiratie 3: Impactvolle ontmoetingen faciliteren

De publieke omroep wil betekenisvolle ontmoeting faciliteren om de toenemende behoefte van het publiek aan verbinding in te vullen. Daarbij heeft zij in het bijzonder aandacht voor het verbinden van (eenzame) kinderen, jongeren, ouderen en mensen in isolatie door het faciliteren van communities, zowel in de digitale als fysieke omgeving. Kwalitatief hoogwaardige interacties worden gevoed door betekenisvolle, gepersonaliseerde content voor de doelgroep.

Aspiratie 4: Nieuwe publiek (be)trekken en vasthouden

De publieke omroep streeft naar een innovatieve benadering om nieuw publiek te betrekken, een relatie op te bouwen en vast te houden. Hierbij wilt zij innovaties vormgeven en nieuwe platformen betreden om doelgroepen te bereiken waar nu nog onvoldoende middelen voor zijn ingezet, zoals Gen Z, Gen Alpha en mensen buiten de randstad. Ook wordt ingezet op het opnieuw betrekken van afhakers, bijvoorbeeld door de verschuiving van een zendende naar een gezamenlijke maakcultuur met cocreatie.

Aspiratie 5: Vertrouwen en mediawijsheid vergroten

De publieke omroep draagt bij aan het borgen van vertrouwen in journalistiek en publieke media en wil mediawijsheid bij het publiek vergroten. Zij wil in interactie met het publiek kritisch denken, het duiden van informatie en het maken van bewuste keuzes in mediagebruik faciliteren. Om dit te bereiken wordt ingezet op innovatieve manieren van fact-checking en het waarmerken van synthetische media. Daarnaast wordt het ethisch en verantwoord inzetten van tools en technieken omarmd om een veilige online omgeving te bevorderen.

Aspiratie 6: Meer beleving in het aanbod brengen

De publieke omroep streeft naar het maken van impact op het individu en de samenleving met hun aanbod. Deze impact kan worden vergroot door meer beleving te brengen in verhalen en verhalen te vertellen op nieuwe manieren. Niet alleen kijken en luisteren naar content, maar van het prikkelen van meer zintuigen tot het stappen in een immersieve (digitale) wereld en het stimuleren van interactie door het inzetten van gaming technologie en gamification.

De innovatieagenda wordt ieder jaar geactualiseerd. Download hem hieronder.   

Bekijk ook
Over ons
Contact en nieuwsbrief

Bekijk onze innovatieagenda

NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)