LogoInnovatie

Omroepbrede uitgangspunten voor werken met AI

Hoe we AI verantwoord benutten

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft een grote impact op (het werk bij) de publieke omroep. AI biedt kansen, zoals het vergroten van de toegankelijkheid van media-aanbod en het beter personaliseren van aanbevelingen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Denk hierbij aan misinformatie, vooroordelen en kwesties rondom auteursrecht. Dit roept de vraag op hoe we als publieke omroep AI verantwoord kunnen benutten, mét oog voor ethische dilemma's en risico's. 

Die vraag hebben we bij de NPO beantwoord in de vorm van een zestal uitgangspunten voor het werken met AI. We hebben daarvoor een waardengedreven benadering gekozen, gebaseerd op onze publieke missie. De uitgangspunten vormen een belangrijk onderdeel van een AI-framework, dat we bij de NPO voor de hele publieke omroep ontwikkelen. Daarmee kunnen we ook een gezamenlijke, consistente visie uitdragen richting ons publiek en onze stakeholders.

De uitgangspunten luiden als volgt:

  1. We zijn transparant over en nemen verantwoordelijkheid voor de inzet van (generatieve) AI
  2. We willen dat AI ons ondersteunt bij het beter leren kennen en bedienen van ons publiek
  3. Veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop bij het gebruik van (generatieve) AI
  4. We onderzoeken het potentieel om te innoveren met AI
  5. We zijn alert op fouten en vooroordelen in AI-systemen en blijven streven naar een veelkleurig aanbod
  6. Bij de inzet van AI houden we rekening met de impact op het milieu

Zie de download voor een toelichting op de uitgangspunten


Foto: Visual van de podcast Say Hi tot AI (EO)

Download toelichting
AI en de Publieke Omroep
Deel deze pagina
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)