LogoInnovatie

Digitale persona

Verkenning naar de visuele verwezenlijking van een digitale persona voor intern gebruik.

Om een doelgroep levend te maken binnen een organisatie wordt vaak gebruik gemaakt van een persona. Met een persona geef je de doelgroep een gezicht, waardoor het makkelijker is om je je in de doelgroep te verplaatsen.

Een persona is een zeer gedetailleerde beschrijving van een gebruiker van jouw product of dienst. Hij of zij staat als het ware voor een hele doelgroep.

Tot nu toe zijn deze persona’s ingevuld door acteurs. Deze acteurs krijgen een vast script en het resultaat is een video die afspeelbaar is.

Met deze verkenning wil KRO-NCRV een technologie verkennen waarmee het mogelijk zou worden om de persona (de doelgroep) specifieke vragen voor te leggen en hiermee levendiger te maken dan de statische video’s.

**Learnings**
  1. De snelle ontwikkelingen op het gebied van AI hebben ons op een aantal vlakken ingehaald.
  2. We zijn ver gekomen met het kleine budget.
  3. De doelgroep heeft minder hoge verwachtingen.
  4. We zijn nog net te vroeg.

Voor dit onderzoek hebben we getest hoever we de nieuwe & bestaande technologieën konden duwen op een klein budget. Op het gebied van lipsyncing en renderen van het gezicht zijn we ver gekomen, bij het animeren van het lichaam waren we nog afhankelijk van externe animators waarbij de lagere kwaliteit goed zichtbaar is.

Uiteindelijk is het project ingehaald door diensten zoals Synthesia en D-ID op het gebied van een digitaal persoon animeren als nieuwslezer op hoge kwaliteit.

**Vervolg**
I.v.m. deze alternatieven in combinatie met de behaalde resultaten leidt tot het besluit om het traject voorlopig in de ijskast te zetten. Ontwikkelingen zoals Text2Performer worden in de gaten gehouden zodat we op tijd in kunnen springen wanneer full body animatie m.b.v. AI haalbaarder is.

NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)