LogoInnovatie

Interactieve Video SchoolTV

Dit onderzoek behandelt de implementatie en het effect van 'verrijkte educatieve video's' op schooltv.nl. Middels verschillende focusgroepen met leerlingen en leerkrachten, wordt getracht te achterhalen of verrijkte educatieve content leidt tot meer enthousiasme en kennisretentie bij leerlingen. Daarbij wordt aan leerkrachten gevraagd of de implementatie van dergelijke interactieve content het ontwikkelen van een lesprograma eenvoudiger maakt. 

Uit de resultaten komt naar voren dat er vanuit zowel leerlingen en leerkrachten veel enthousiame is voor verrijkte educatieve content. Zo worden leerlingen oplettender door de verschillende elementen en is er vanuit de leerkracht minder lesvoorbereiding vereist. Verdere uitwerk van verrijkte educatieve video's kan in de toekomst opgepakt worden, zodra het effectief te produceren en te presenteren is vanuit de eigen player die wordt gebruikt op schooltv.nl. 

 

 

NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)