LogoInnovatie

Klokhuis en Voice

Kan de toegankelijkheid van websites worden vergroot door besturing via stemgeluid in te zetten?

De NTR sluit hiermee aan bij een technologische ontwikkeling (conversational technologie), die de besturing van online producties uiteindelijk eenvoudiger zal gaan maken. Het past ook in de trend van 'Human Centerd Design'. En het maakt de platforms inclusiever, door beter toegankelijk te zijn voor iedereen in onze samenleving. Denk ook aan de grote groep blinden en slechtziende mensen. De NTR start in dit validatietraject met de spraakbesturing van de zoekfuncionaliteit van de www.hetklokhuis.nl

 

Conclusie: 
De hoofdvraag voor dit onderzoek was als volgt:  'Verbeter de implementatie van voice navagatie de toegankelijkheid van de website?' 

De toegankelijkheid wordt voornamelijk verbeterd voor kinderen zonder lees- of schrijfproblemen. Het biedt vooral uitkomst voor kinderen met vragen die niet in één woord te omschrijven zijn, maar ook kinderen met dyslexie hebben er baat bij. De resultaten tonen echter nog wel aan dat de techniek dusdanig jong is, dat het nog relatief vaak fout gaat. De succes ratio is namelijk slechts 55%. Ondanks dat kinderen hier vergevingsgezind voor blijken te zijn, is dit een erg lage score. Voor kinderen en volwassenen met een visuele beperking is de voice navagatie niet per se van nut, aangezien zij al hun eigen middelen hebben om te navigeren op websites. Belangrijker is het dat de site voldoet aan de WCAG-richtlijnen om de site toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. 

De verwachting is dat de applicatie wel bruikbaar en een aanvulling is voor laaggeletterden, maar dat hij mogelijk nog meer waarde kan hebben als extra usability feature en als ondersteuning op HCD. Tot slot kunnen we concluderen dat er zeker meerwaarde zit in de implementatie van spraaktechnologie binnen een zoekmachine, ook voor andere websites dan het Klokhuis. Zoals de HCD-theorie al veronderstelde, biedt het gebruikers diverse manieren om te navigeren en vinden zij het fijn om de optie te hebben, zelf al hebben zij deze niet nodig.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)