LogoInnovatie

Knisper - audiobewerking voor ouderen en slecht(er)horenden

Kunnen we de audiobeleving van mensen boven de 50 en slechthorende aanzienlijk verbeteren?
Kunnen we de audiobeleving van mensen boven de 50 en slechthorenden aanzienlijke verbeteren? Kunnen we audio inclusiever maken? Audio is audio zou je zeggen, maar er is nog heel veel te tweaken binnen de frequenties van een audiobestand zodat mensen op leeftijd of met gehoorproblemen de audio aanzienlijk beter kunnen horen. Met de tool Knisper van het bedrijf Audus willen we dit verkennen in de doelgroep van Bijbelpodcast Eerst waarin mensen van 80 en 20 zitten. Het bedrijf belooft aanzienlijke verbetering van de audio. Wij willen onderzoeken met onze doelgroep of dat ook zo is en vervolgens hoe deze verbeterde audio met een behapbare kostenverhoging geïntegreerd kan worden in het reguliere productie- en distributieproces.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)