LogoInnovatie

Maandverbond

Iedere 28 dagen gaat het vrouwelijk lichaam door een rollercoaster van hormonen. In hoeverre ben je er van bewust wat hormonen met je doen? En hoe ervaren andere vrouwen dit? Hoe reageer jij op de verschillende hormoonlevels en hebben deze misschien wel meer invloed dan dat je eerder dacht?

Short content 
Het idee is om hiervoor short content te maken, passend bij elke dag (of elke paar dagen) van de cyclus. De gebruiker stapt in op haar eigen cyclus-dag en komt in een Telegram-groep met andere vrouwen die gelijk lopen qua cyclus. De content past dus precies bij het moment waarop de gebruiker en de andere vrouwen in de groep zich bevinden. De stukken content werken daarbij als gesprek-starters. Er zouden dus circa 30 Telegram-groepen ontstaan die ieder vanaf hun eigen startpunt de content doorlopen. Achteraf komt alle content ‘bingebaar’ beschikbaar. 

Resultaten experiment:
  • Het thema van hormonen en de cyclus leeft enorm onder de doelgroep en er is een grote informatiebehoefte;
  • Dit blijkt ook uit het feit dat veel deelnemers content hebben gedeeld (ook al hadden we expliciet gevraagd dit niet te doen) en met naasten erover in gesprek zijn gegaan;
  • Het actief uitvragen en discussie stimuleren in de groep helpt om de interactie te vergroten;
  • Video/audio doen het goed in Telegram, ook langere items;
  • Instappen in Telegram is laagdrempelig, makkelijk te gebruiken;
  • Deelnemers scrollden met regelmaat terug om oudere posts nog te bekijken/beluisteren (wellicht gewend gedrag uit app-groepen?);
  • Telegram is een platform in beweging, maar biedt veel (en steeds meer) mogelijkheden.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)