LogoInnovatie

Nieuwsmijden

Hoe kan de NOS nieuwsmijders bereiken?
Nieuwsmijding is een hot topic. Mede door digitalisering en het veranderend mediagebruik ontstaat er een groep burgers die (on)bewust minder nieuws consumeert. Voor de NOS is het interessant om te kijken wat de motivaties en gedragingen zijn van nieuwsmijders.

De laatste paar jaren heeft de NOS ingezet op nieuws voor jongeren wat heeft geresulteerd in NOS stories en momenteel loopt een experiment voor laaggeletterden, een doelgroep voor wie de huidige nieuwsvormen te lastige te volgen zijn. “Andere groepen “nieuwsmijders” waar wij graag meer inzicht in willen krijgen zijn diegene die het nieuws mijden omdat ze er ongelukkig van worden, omdat ze zich niet gerepresenteerd voelen en/of het te druk hebben.
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat "nieuwsmijden" niet een eenduidige definitie kent: er zijn meerdere redenen om het nieuws te mijden en de mate hiervan verschilt ook. Zo volgen sommigen helemaal geen nieuws meer, terwijl anderen alleen bepaalde kanalen, genres of nieuwsmomenten niet meer volgen. Het kan dan ook beter gezien worden als het "doseren" van het opnemen van nieuws. De belangrijkste reden hiervoor is dat nieuws een negatief effect zou hebben op de gemoedstoestand van de gebruiker. Dit komt omdat mensen zich druk maken om de verschillende maatschappelijke problemen, maar ook doordat er te veel nieuws is.
De mensen die nieuws doseren ervaren dit zelf niet als een probleem. Mensen die nieuws doseren voelen zich niet minder geïnformeerd en blijven zich wel betrokken voelen bij de samenleving. 
De invloed van nieuws op het gemoed van mensen is heel groot. Het is dus belangrijk om vaker stil te staan bij het welzijn van nieuwsconsumenten. Dit biedt een kans voor nieuwsredacties. AVROTROS duikt hier in een vervolgtraject (Publiekswijsheid) dieper op in.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)