LogoInnovatie

Podwalks

Audiotour op locatie
Mensen leven op verhalen. Een van de innovatievelden van de NOS is gericht op 'hoe kunnen we onze storytelling kracht vergroten voor impact en beleving?' De NOS ziet dit als een USP waarin we online voorop moeten en willen blijven lopen. Een interessant onderdeel hierin is inhoud vertellen op basis van locatie.

De NTR heeft met hun podwalks hier een interessante technologie voor ontwikkeld. Zij hebben aangeboden of wij willen samenwerken bij het maken van een serie podwalks rondom de watersnoodramp. De podwalks zijn gps-gestuurde wandelverhalen in audio verspreid over heel Nederland. Het is een mooie vorm van location based (vernieuwende vorm van) storytelling, waarvan wij vermoeden dat deze past bij de NOS. In vorm willen we als basis de vertelvorm zoals deze door NTR is geïnitieerd (wandelingen in audio) gebruiken maar daar ook mee experimenteren door deze aan te vullen met bestaande audio opnamens uit het archief.

De onderzoeksvragen in dit experiment:
  1. Gebruikers vinden podwalks passen als vertelvorm bij de NOS;
  2. De NOS redactie ziet in podwalks een waardevolle vertelvorm.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)