LogoInnovatie

Rampnacht

Luisteraars zelf een rol laten spelen in een podcast. Een technologische uitdaging die de EO aangaat in het project Rampnacht. Kinderen (10-12) moeten zelf dialoogtekst in kunnen spreken, maar de podcast moet ook goed vindbaar en deelbaar zijn.
Het eenrichtingsverkeer van podcasts doorbreken, dat is de doelstelling van de validatie Rampnacht van de EO. In een versie van de podcast Rampnacht, krijgen luisteraars (kinderen tussen de 10 en 12 jaar) de mogelijkheid zelf stukjes dialoogtekst in te spreken van een personage. Daarna kunnen ze de aflevering beluisteren met zichzelf in een van de rollen. Zo maakt elke luisteraar dus zijn eigen, gepersonaliseerde versie van de podcast. Het is met name de technische uitdaging die centraal staat - zowel qua inspreken als distributie.

Conclusie Validatie 
Kinderen voelen zich duidelijk meer betrokken bij het luisteren van de podcast als ze zelf een rol inspreken. De kinderen geven aan dat ze door het inspreken goed op de tekst moeten letten en goed moeten luisteren naar wat er precies gezegd wordt en wat de context is. Dit geeft een hogere mate van betrokkenheid. Ook was er bij de kinderen die de podcast hadden ingesproken meer bereidheid om erover te vertellen aan anderen (ouders/vrienden) dan bij de kinderen die niet hadden ingesproken. De interactieve podcast is dus kansrijk en iets om verder te onderzoeken.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)