LogoInnovatie

TrueTalk

TrueTalk heeft voor NPO vijf verschillende prototype video’s vergeleken met de standaard
kwaliteit op NPO. De aanname van NPO is dat het sterk gecomprimeerde prototype minstens even goed of beter wordt beoordeeld dan de standaard kwaliteit. Er wordt daarnaast verwacht dat er geen verschil optreedt tussen de genres.
Conclusie: 
Uit het onderzoek is gebleken dat bovenstaande aanname inderdaad klopt. De tweede aanname, dat er geen verschil optreedt tussen de genres, klopt echter niet. Bij amusement werd video A juist beter gewaardeerd, hoewel dit resultaat niet significant was. Daarnaast waren er nog 'overige' observaties, namelijk dat de mindere waardering vooral kwam door het verschil in kleur en de slechtere helderheid van de video's.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)