LogoInnovatie

Twitch NPO3

Dagelijkse livestream Twitch - NPO3-Online
In de eerste Twitch-validatie hebben we onderzocht hoe we een interessant format kunnen ontwikkelen voor op Twitch, dat aansluit op de behoeftes van de Twitch-kijkers en publieke waarden van de NPO en daarnaast (kosten-) efficiënt uit te voeren is. Een aantal maanden waren we hiermee te zien op het account 3opTwitch. In die korte periode is het gelukt om een bekende naam te worden binnen de Nederlandse Twitch-community. Binnen de categorie 'Just chatting' behoorden we al gauw tot de top-10 van grootste Nederlandse streamers.

In de tweede Twitch-validatie, was het onderzoek meer toegepast. De basisvaardigheden en principes van Twitch waren inmiddels bekend, maar bepaalde technieken/vraagstukken vroegen om verder onderzoek; deze stonden in deze validatie centraal. Zo is er onder andere geëxperimenteerd met poll-functies, kijkersbeloningen, meer-camera setsups, en de bouw van een eigen 'streaming set-up'. 

De inzet van deze technieken had uiteenlopende resultaten. Waar ze in meer of minder mate bevorderlijk waren voor de populariteit en mate van interactie van 3opTwitch, heeft het experimenteren ons een completer beeld verschaft van de kansen die op Twitch liggen voor de publieke omroep. De validatie-trajecten toonden aan dat er in verschillende soorten formats (stand-alone of gekoppeld aan een lopend programma) bereik en publieke waarde gecreëerd kan worden op dit platform. Een vervolg of doorstart op Twitch is daarom een reëel scenario.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)