LogoInnovatie

Zappelin en stemaansturing

Wij willen onderzoeken of de huidige technologie goed genoeg is om spraakbesturing voor deze doelgroep beschikbaar te maken of dat dit bij ‘brabbelende peuters’ simpelweg nog niet werkt. En het stimuleert de kinderen om bewust hun stem te gaan gebruiken.
Hoe kunnen we jonge kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven content laten zoeken in de Zappelin-app. Zijn kleine kinderen verstaanbaar voor een voice assistent? Zo ja, vanaf welke leeftijd? Wat voor zoekopdrachten worden gegeven via voicebesturing? Wat is de verhouding tekst (door ouders) en voice zoekopdrachten? Wordt de voicebesturing ook door ouders gebruikt? Draagt voicebesturing bij aan vaker gebruik van de app?
Conclusie: 
Na het uitvoeren van de verschillende tests met kleine kinderen viel te concluderen dat voice search nog niet geschikt is voor deze doelgroep. Naast dat de kinderen vaak hulp nodig hadden van hun ouders om het te begrijpen of de tool aan het werk te krijgen, was er ook geen intrinsieke behoefte om in de app naar content te zoeken. De app verstaat de kinderen niet goed en als zij wel verstaan worden, dan duurt de reactie van de app te lang om de kinderen geboeid te houden om te wachten op het resultaat. Ook zijn de kinderen nog erg onbekend met de functionaliteit, omdat er verder ook (bijna) geen andere apparaten zijn met spraakbesturing.
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)