LogoFonds

Concept Fictie Volwassenen

Doel conceptvoorstel

Het conceptvoorstel is bedoeld om de documenten te kunnen opleveren die nodig zijn voor het aanvragen van een scenariobijdrage voor een dramaserie. Het conceptvoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze serie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het voorstel dient een logline en een beknopte synopsis te bevatten. Tevens bevat het voorstel een plan van aanpak.

Let op: voorstellen voor deze regeling kunnen ingediend worden bij een van de secretarissen en lopen niet via de intekening. Een toekenning vanuit het NPO-fondsbudget op basis van deze regelingen zegt niets over de kansrijkheid van het project met het oog op de programmering van de NPO.

Het conceptvoorstel kan alleen voor een serie worden ingediend. Voor een tweede seizoen van een serie kan niet opnieuw gebruik worden gemaakt van de conceptregeling.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage tot maximaal € 64 (incl. BTW) per minuut worden verstrekt. Rekenvoorbeeld: voor een serie van 3 x 50 minuten = 150 minuten kan een bijdrage tot maximaal 150 x 64 = € 9.600 (incl. BTW) worden aangevraagd.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
  • Potentie project (idee, logline, thematiek)
  • Kwaliteit eerder werk van de scenarist
  • Een plan van aanpak
  • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze serie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep.
  • Toegevoegde waarde van het project voor het fictiegenre
  • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
  • Beoogde doelgroep(en)
  • Samenstelling en track record team (voor zover bekend)
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid