LogoFonds

Regelingen Podcast Documentaire

Vier regelingen

Er is budget beschikbaar voor het stimuleren van de productie van hoogwaardige podcasts in de genres documentaire en fictie, en het ondersteunen en stimuleren van talentvolle makers in deze genres. Er kan een aanvraag worden gedaan voor een financiële bijdrage op basis van vier regelingen.

 • Podcast documentaire hoogwaardig
 • Podcast documentaire experimenteel
 • Podcast fictie hoogwaardig
 • Podcast fictie experimenteel

Bij elke van deze vier regelingen worden voorstellen bij de aanvraag op de volgende punten beoordeeld.

Algemene criteria
 • Inhoud - Er is een overtuigend projectvoorstel waarin de ontwikkeling van het verhaal, de omgeving waarin dit plaatsvindt en de betrokken personages duidelijk worden beschreven.
 • Vorm - De vorm sluit goed aan op de inhoud en er is sprake van een gelaagde vertelling waarin de verschillende elementen, zoals audiovormgeving, goed op elkaar aansluiten en de luisteraar volledig meenemen in het verhaal.
 • Motivatie - Er is een duidelijke persoonlijke motivatie van de maker om met dit project aan de slag te gaan, zowel vanuit de urgentie van het onderwerp als vanuit de artistieke ontwikkeling van de maker in relatie tot eerder gemaakt werk.
 • Toegevoegde waarde - Het project voegt op het gebied van de inhoud of vorm betekenis toe in de context van het bestaande aanbod doordat sprake is van oorspronkelijkheid en maatschappelijke relevantie.
 • Team - Er is sprake van een divers team van makers, zowel makers met een aantoonbare staat van dienst als talentvolle minder ervaren makers onder goede begeleiding, waarmee een succesvolle afronding van het project wordt gewaarborgd.
 • Publiek - De inhoud en vorm zijn toegespitst op de behoeftes op dat vlak van het beoogde publiek.
  We hanteren, afhankelijk van de gekozen regeling, de volgende aanvullende criteria en bijbehorende maximale bijdragen.

Voorafgaand aan een ontwikkel aanvraag bij het NPO-fonds kan een pre-ontwikkelbudget aangevraagd worden via de Media Module bij NPO-Luister. Vermeldt daarbij dat het om een NPO-fonds aanvraag gaat.

De maximaal aan te vragen budgetten zijn:

Docu serie Hoogwaardig:       € 7.000
Docu serie Experiment:          € 3.000
One-off docu                           € 3.000

Maak je keuze

Ontwikkeling Podcast Documentaire

Productie Podcast Documentaire

Aanvullende criteria

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid