LogoFonds

Ontwikkeling Documentaire 12-25 minuten

Doel ontwikkelingsvoorstel

Het ontwikkelingsvoorstel is erop gericht het idee voor de documentaire te kunnen researchen en het uiteindelijke filmplan te schrijven op basis waarvan in een later stadium een productievoorstel ingediend kan worden. Het ontwikkelingsvoorstel bevat een toelichting van de maker waarom het belangrijk is dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen gemaakt wordt. Tevens geeft de maker aan waarom hij/zij/hen kiest voor de lengte van 12 tot 25 minuten, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. De aanvraag dient een plan van aanpak (inclusief onderzoeksvragen) te bevatten, een beschrijving van de mogelijke en te onderzoeken verhaalopbouw, mogelijke hoofdpersonen, en eerste ideeën betreffende de beoogde vormgeving en filmische elementen.

Het is onder bepaalde voorwaarden (zie: Voorwaarden) mogelijk direct een productievoorstel in te dienen en in dit productievoorstel ontwikkelingskosten tot een maximum van € 4.000 op te nemen. Zie verder de checklist.

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage worden verstrekt tot maximaal € 13.000 (incl. BTW), inclusief een eventuele bijdrage voor een coach (max € 1.300).

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang: 
  • Inhoudelijke beschrijving van het project, onderwerp, idee, (mogelijke) invalshoek
  • Een plan van aanpak (incl. onderzoeksvragen, te spreken personen)
  • Motivatie maker: waarom is het belangrijk dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp/thematiek voor de beoogde doelgroep? Incl. toelichting keuze voor de lengte van 12-25’.
  • Originaliteit en eigenheid wat betreft inhoud en vorm
  • Toegevoegde waarde project voor het documentairegenre
  • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk maker
  • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)
  • Samenstelling en track record team (voor zover bekend)
  • Eerste aanzet publieksbereik: o.a. beoogde doelgroep(en)
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid