LogoFonds

Scenario Fictie Jeugd

Doel scenariovoorstel

Het scenariovoorstel is ervoor bedoeld om de scenario’s voor een serie te kunnen ontwikkelen, ten behoeve van het productievoorstel. Het scenariovoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze serie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt. Tevens geven de makers aan wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep, en hoe de gekozen vorm aansluit bij dit jonge publiek. Het voorstel dient naast een logline de synopsissen van alle afleveringen te bevatten, alsmede een beschrijving van de verhaallijnen, de opbouw, de dramatische ontwikkeling en de personages. Tevens bevat het voorstel een regievisie en informatie over de filmische vorm  en visualisering.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kunnen de volgende bijdragen worden verstrekt:

Schrijvershonorarium (afhankelijk van ervaring):
Per minuut:  € 255 tot maximaal € 511 (incl. BTW)

Dramaturgische begeleiding (afhankelijk van ervaring):
Per minuut: € 26 tot maximaal € 51 (incl. BTW)

Naast schrijvershonoraria en dramaturgische begeleiding kunnen eventuele andere kosten, (zoals een coach, maximaal € 3.250) worden opgevoerd.

Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang: 
 • Inhoudelijke kwaliteit en potentie project (logline en synopsissen)
 • Opzet serie (verhaallijnen, narratieve structuur, personages)
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze serie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp/thematiek voor de beoogde doelgroep?
 • Regievisie
 • Kwaliteit eerder werk van de scenarist
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling van de maker(s)
 • Visualisering, vormgeving, originaliteit en eigenheid
 • Toegevoegde waarde project voor het jeugdfictiegenre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
 • Samenstelling en track record team (voor zover bekend)
 • Eerste aanzet publieksbereik: beoogde doelgroep(en) en ideeën t.a.v. marketing
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid