LogoFonds

Ontwikkeling Jeugddocumentaire 15 minuten

Doel ontwikkelingsvoorstel

Het ontwikkelingsvoorstel is erop gericht het idee voor de documentaire te kunnen researchen en het uiteindelijke filmplan te schrijven op basis waarvan in een later stadium een productievoorstel ingediend kan worden. Het ontwikkelingsvoorstel bevat een toelichting van de maker waarom het belangrijk is dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen gemaakt wordt. Tevens geeft de maker aan wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep (9-12 jaar) en hoe deze betrokken wordt bij de totstandkoming van het project. Het voorstel dient een plan van aanpak (inclusief onderzoeksvragen, te spreken personen) te bevatten, een beschrijving van de te onderzoeken verhaalopbouw, mogelijke hoofdpersonen, en eerste ideeën betreffende de beoogde vormgeving en filmische elementen. Het is onder bepaalde voorwaarden (zie: Voorwaarden) mogelijk direct een productievoorstel in te dienen en in dit productievoorstel ontwikkelingskosten tot een maximum van € 3.000 op te nemen.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage worden verstrekt tot maximaal € 13.000 (incl. BTW), inclusief een eventuele bijdrage voor een coach (max € 1.300).

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
 • Inhoudelijke beschrijving van het project; onderwerp, idee en (beoogde) invalshoek. Indien bekend mogelijke hoofdpersonen
 • Een plan van aanpak (incl. onderzoeksvragen, te spreken personen, beoogde arena)
 • Motivatie maker: waarom is het belangrijk dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp/thematiek voor de beoogde doelgroep?
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk van de maker
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling van de maker
 • Eerste ideeën over vormgeving en filmische elementen in relatie tot de doelgroep, originaliteit en eigenheid.
  Toegevoegde waarde project voor het jeugddocumentairegenre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
 • Samenstelling en track record team (voor zover bekend)
 • Eerste aanzet publieksbereik: o.a. beoogde doelgroep(en)
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid