LogoFonds

Productie Jeugddocumentaire 15 minuten

Doel productievoorstel

Het productievoorstel is erop gericht de jeugddocumentaire te kunnen realiseren. Het productievoorstel bevat een toelichting van de maker waarom het belangrijk is dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen/ gemaakt wordt. Tevens geeft de maker aan wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep (9-12 jaar) en hoe deze betrokken wordt bij de totstandkoming van het project. Het voorstel dient een filmplan te bevatten waarin de verhaalopbouw, de hoofdpersonen en de gelaagdheid in de vertelling worden beschreven. Tevens wordt een indruk gegeven van de vormgeving en de filmische elementen van de documentaire (incl. eventuele proefopnames). Ook bevat het  productievoorstel een toelichting op de doelgroep en een plan voor het te realiseren publieksbereik.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage worden verstrekt van maximaal drie keer het reguliere programmabudget, tot maximaal € 79.000 (incl. BTW).

Staffel:
NPO-fonds: maximaal €79.000 (incl. BTW)
OCW-bijdrage: maximaal €22.500 (incl. BTW), plus interne kosten omroep

 • Het is onder bepaalde voorwaarden (zie: Voorwaarden) mogelijk bij het productievoorstel ontwikkelingskosten tot een maximum van € 3.000 op te nemen.
 • Met betrekking tot het plan voor publieksbereik, zijn er twee mogelijkheden:
  - Een plan voor publieksbereik opnemen in dit productievoorstel. Hiervoor kunnen tot maximaal € 3.500 kosten worden opgevoerd in de productiebegroting.
  - Een (uitgebreid) plan voor publieksbereik indienen via de aparte regeling Publieksbereik waarmee een bijdrage tot maximaal € 19.250 (incl. BTW) aangevraagd kan worden. Maakt men gebruik van de aparte regeling, dan kunnen geen kosten voor publieksbereik in het productievoorstel worden opgevoerd.
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget
Template Publieksbereik
Extra ondersteuning 

Het CoBO, Filmfonds en NPO-fonds bieden op specifieke onderdelen extra ondersteuning aan documentaire-regisseurs en producenten. Dit betreft o.a. de financiering van de voorbereidingstijd van regisseurs in de productiefase. De financiële richtlijnen hiervoor zijn per 1 september 2018 in werking getreden.

Een andere richtlijn, die sinds 1 november 2019 van kracht is, richt zich op de financiering van de inzet van producenten voor zaken als publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Hiervoor wordt de zogenoemde 17,5% sleutel toegepast.

Bekijk hier de richtlijnen

Richtlijn voorbereidingstijd

Richtlijn 17,5% sleutel

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
 • Het filmplan (premisse, onderwerp, idee en invalshoek, verhaallijnen, haalbaarheid, toestemmingen, gelaagdheid vertelling, hoofdpersonen)
 • Motivatie maker: waarom is het belangrijk dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen gemaakt wordt en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep?
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk maker
 • Betekenis van het project voor de artistieke ontwikkeling van de maker
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de documentaire bij de kijker teweeg
 • Vormgeving en filmische elementen (cameravoering, geluidsvormgeving, montage), originaliteit en eigenheid ook in relatie tot de doelgroep
 • Toegevoegde waarde van het project voor het jeugddocumentairegenre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)
 • Samenstelling en track record team
 • Plan voor publieksbereik (zie het template)

Downloads

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid