LogoFonds

Concept Jeugddocumentaire-serie

Doel conceptvoorstel

Middels een conceptvoorstel kunnen makers ervoor kiezen een onderwerp te onderzoeken voordat zij een ontwikkelingsvoorstel voor een jeugddocumentaireserie indienen. Het conceptvoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze documentaireserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt. Tevens geven de makers aan waarom zij kiezen voor een serie, voor welke leeftijd (9-12 of 13-18 jaar) de serie bedoeld is, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het  voorstel bevat een plan van aanpak waarin wordt toegelicht wat de maker wil onderzoeken in de conceptfase. Een serie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes afleveringen, en moet minimaal twee van de hierna genoemde vier elementen bevatten; een doorlopende verhaallijn en/of een overkoepelend thema en/of doorlopende karakterontwikkeling en/of een gedeelde arena.
De lengte van de individuele afleveringen is in principe 15 minuten.

Let op: voorstellen voor deze regeling kunnen ingediend worden bij een van de secretarissen en lopen niet via de intekening. Een toekenning vanuit het NPO-fondsbudget op basis van deze regelingen zegt niets over de kansrijkheid van het project met het oog op de programmering van de NPO.

Voor een tweede seizoen van een serie kan niet opnieuw gebruik worden gemaakt van de conceptregeling.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kunnen de volgende bijdragen worden verstrekt:
- Serie van 3-4 afleveringen: maximaal € 6.400 (incl. BTW) 
- Serie van 5-6 afleveringen: maximaal € 9.600 (incl. BTW) 

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
  • Potentie project (idee, logline, thematiek)
  • Een plan van aanpak (incl. onderzoeksvragen)
  • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze documentaireserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep? Incl. toelichting keuze voor een serie.
  • Kwaliteit eerder werk van de maker(s)
  • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
  • Samenstelling en track record team (voor zover bekend)
  • Beoogde doelgroep(en)

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid