LogoFonds

Verzoek tot uitsluiting commissieleden

De indiener van een voorstel waarvoor NPO-fondsbudget wordt aangevraagd kan voorafgaand aan een adviesronde waarin zijn voorstel wordt behandeld, verzoeken een commissielid uit te sluiten van deelname aan de commissievergadering. Als de indiener van het voorstel van mening is dat een bepaald commissielid moet worden uitgesloten, kan voorafgaand aan de adviesronde bij een van de secretarissen van de commissie een verzoek tot uitsluiting van een commissielid worden gedaan.

Een dergelijk verzoek wordt alleen gehonoreerd als er sprake is van:
  • Aantoonbare financiële belangen van het commissielid bij één of meer bij het voorstel betrokken organisaties/personen;
  • aantoonbare persoonlijke (familie of vriendschaps-) betrekkingen van het commissielid met één van de bij het voorstel betrokken personen/organisaties;
  • aantoonbare kwestie(s) in persoonlijke en/of zakelijke sfeer tussen het commissielid en bij het voorstel betrokken maker(s) en/of coproducent die een onafhankelijk oordeel in de weg kunnen staan.

Om dit te kunnen beoordelen dient de indiener zijn verzoek tot uitsluiting van een commissielid schriftelijk gemotiveerd en gedocumenteerd met een feitelijke onderbouwing per e-mail naar de secretaris te sturen (zie Contact NPO-fonds).

Indien voldoende aannemelijk is dat van één van bovengenoemde situaties sprake is, zal de secretaris er zorg voor dragen dat het betreffende commissielid niet betrokken wordt bij de advisering over het voorstel.

Secretarissen NPO-fonds
Zie de contactpagina
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid