LogoPers

Onafhankelijke programma’s NPO geen speelbal politieke discussie

De NPO wil dat de in de Mediawet verankerde onafhankelijkheid van de publieke omroep behouden blijft. Voorstellen om kosteninformatie op titelniveau te rapporteren aan het parlement, brengt wat de NPO betreft de onafhankelijkheid van de publieke omroep in gevaar; wanneer er bijvoorbeeld aan de hand van kosteninformatie een politieke discussie ontstaat over de vraag of een bepaald programma te veel of te weinig heeft gekost, of dat het geld beter aan andere programma’s besteed had kunnen worden. Onafhankelijke journalistieke programma’s mogen nooit een speelbal worden van politieke discussie. De NPO moet in het maken van financiële en programmatische keuzes altijd onafhankelijk kunnen blijven ten aanzien van overheid, politiek en commercie. Een benadering die in de ons omringende landen ook wordt gevolgd. Wat de NPO betreft is dit juist vandaag de dag belangrijker dan ooit tevoren.
28 december 2016

 

Natuurlijk moet er toezicht zijn

Natuurlijk moet er toezicht zijn op doelmatige en rechtmatige inzet van middelen. Op de rechtmatige inzet ziet het Commissariaat voor de Media toe. Het Commissariaat kan alle informatie opvragen die nodig is voor het uitoefenen van deze taak, ook op titelniveau. Samen met de aan de raad van bestuur toegekende taak om zorg te dragen voor doelmatigheid en de wijze waarop wij voortaan financiële verantwoording afleggen, is daarmee de cirkel rond in een land dat politieke bemoeienis met individuele programmabekostiging niet wenst.

 

Transparante verantwoording door NPO op genreniveau

De NPO ziet verantwoording over de inzet van middelen als een vanzelfsprekendheid en geeft daar invulling aan door maximale transparantie te bieden over de kosten van programmering, en wel op het niveau van genres. In haar Concessiebeleidsplan 2016 geeft zij daar als volgt invulling aan:

NPO legt als volgt financiële verantwoording af:

  • Kosten per net en zender, zowel begroting als realisatie;
  • Kosten per net en zender verdeeld naar domeinen (zoals nieuws, opinie, expressie en kennis), zowel begroting als realisatie;
  • Kosten per net en zender verdeeld naar directe programmakosten categorieën, zowel begroting als realisatie.

De NPO is blij dat de Staatssecretaris nog een keer de nadruk legt op een verantwoorde besteding van de middelen. Uitwerking van deze nieuwe taak is voor NPO in 2017 topprioriteit.

 

Op 27 december 2016 heeft de Staatssecretaris van OCW een brief gestuurd naar de Eerste Kamer m.b.t. uitkomsten van het juridisch onderzoek transparantie. De documenten vindt u hier. De NPO heeft hierop gereageerd met een brief aan de Staatssecretaris. In deze brief wordt ook nader ingegaan op de juridische achtergronden bij de brief van de Staatssecretaris. De brief kunt u hier vinden of hieronder downloaden.

Laatste persberichten
Podcast Componeren of Verzuipen: hoe topwetenschappers en een componist met muziek de wereld gaan redden
NPO Radio 1 brengt de Europese verkiezingen dichtbij huis
NPO Radio 5 viert verjaardag Boudewijn de Groot: een wonderkind van 80
Broederliefde, DYSTINCT en Siggy & D1ns maken line-up FunX Music Awards compleet
Nieuwe zenderstemmen voor NPO 1 en NPO 3
Genomineerden FunX Music Awards bekend: Jonna Fraser grootste kanshebber
Deel deze pagina
NPO Logo
Omroepen
AVROTROS
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)