LogoPers

Veel gestelde vragen over de nieuwe plannen van de NPO

Toekomstplannen
30 april 2015

Wat is de reden dat de NPO met nieuwe plannen komt?
De NPO maakt plannen voor de toekomst. Dat doen we iedere vijf jaar. Omdat we verder willen kijken dan alleen de dag van vandaag en de mediawereld ook sterk verandert. Daarnaast worden we ook met publiek geld gefinancierd en daarom leggen we verantwoording af voor de activiteiten die we doen. Het beleidsplan dat we nu schrijven loopt van 2016-2020.

Hoe concreet zijn deze plannen?
Deze plannen zijn nog concept en publiceren we in juni. Dan wordt duidelijk wat de ambities van de publieke omroep zijn voor de komende vijf jaar. Ze zijn in lijn met wat NPO en omroepen eerder met elkaar hebben afgesproken. De uitwerking vindt nu plaats in overleg met de omroepen.

Waar gaan de plannen dan over?
De plannen gaan over hoe de toekomst van de publieke omroep er uit ziet op TV, radio en online. Daarbij stellen we ons de vraag hoe de publieke omroep in het huidige, steeds groter wordende media-aanbod makkelijk vindbaar en duidelijk herkenbaar blijft.

Dat willen we onder andere bereiken door kijkers terug te laten kijken via één onafhankelijk platform: npo.nl. Dat is niet nieuw want npo.nl is al succesvol, maar we willen de programma's hier nog meer gaan samenbrengen.

Wordt de rol van de omroepen door deze plannen kleiner?
Integendeel! De omroepen hebben de garantie dat zij ook in de toekomst mooie inhoudelijke programma's kunnen maken. Ook als er ruimte komt voor producenten van buitenaf. Ook online blijven de omroepen zeer actief: de omroepen in Nederland zijn namelijk als geen ander in staat om online de interactie met het publiek aan te gaan. Hun specialiteit is het bouwen van interactieve communities rondom programma’s. Dat gebeurt al heel succesvol met een aantal programma’s: en daar willen we nog beter in worden, daarin gaan we verder investeren.

Wat merken onze kijkers en luisteraars van de plannen?
In alle keuzes die we maken, staat het publiek voorop. De kijker en luisteraar behoudt het hoogwaardige en diverse aanbod waaraan hij gewend is. Het wordt makkelijker om alle programma’s van de publieke omroep op één plek te vinden, van waaruit hij ook weer ideeën op kan doen voor andere programma’s van andere omroepen. Het publiek krijgt ook meer mogelijkheden om te participeren bijv. via social media en evenementen.

Veranderingen online

Waarom wordt het aantal sites verminderd?
We willen sites en apps van een betere kwaliteit en met meer impact dan nu. Daar is meer focus en samenhang voor nodig, minder versnippering. We stellen daarom voor om te stoppen met activiteiten die teveel dubbelen met bijvoorbeeld npo.nl, en activiteiten die we lang hebben geprobeerd, maar waar te weinig gebruik van wordt gemaakt.

Waarom alles op één platform?
Internet heeft voor ons publiek verschillende functies, waaronder het terugkijken van programma’s (on demand). Voor deze functie is het publiek juist gebaat bij één duidelijke vindplaats. De kijker kan zo makkelijk van het ene programma naar het andere switchen. We gaan het aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de persoonlijke voorkeuren van de kijker. Verzamelsites (kijk naar Airbnb, Netflix, Spotify) zijn juist de trend. Programmatitels die zich daarvoor lenen blijven hun eigen site houden waarop de omroepen de interactie met hun publiek aangaan.

Is de publieke omroep nog te vinden op YouTube?
Natuurlijk zijn we ook aanwezig op YouTube. Het is een prachtig platform waarop we ons publiek op allerlei creatieve manieren kunnen wijzen op onze programma’s. In de vorm zoals die bij dat platform past: bijvoorbeeld met korte fragmenten, user generated content en trailers. We willen daarom juist gaan investeren in creatieve vormen waarmee we de mogelijkheden van dit platform en van bijv. Facebook beter kunnen gaan gebruiken.

Kunnen omroepen fragmenten en afleveringen op hun (programma)sites zetten?
Ja. Terugkijken van afleveringen op de websites van programma’s blijft gewoon mogelijk door programma’s te embedden. Vanuit één NPO-player zodat we geen belastinggeld aan allerlei verschillende mediaplayers hoeven te besteden en mensen makkelijk kunnen doorverwijzen naar andere programma’s die aansluiten bij hetgeen zij kijken.

Omroepen

Blijft er nog wel ruimte over voor de omroepen om te experimenteren?
De NPO vindt het juist belangrijk dat omroepen en andere makers ruimte hebben om te experimenteren. Daarom hebben we 3Lab opgezet, het online experimentenkanaal. Ook op tv maken we ruimte voor jonge makers. Daarnaast willen we de creativiteit van onze makers stimuleren door hen aan te sporen te zoeken naar nieuwe vormen van toegevoegde waarde op hun programmasites als ook naar nieuwe vormen waarop we platforms van derden zoals Facebook en YouTube kunnen inzetten.

Waarom meer aandacht voor jongeren? En de ouderen dan?
Oudere kijkers en luisteraarszijn en blijven belangrijk. Daar is geen twijfel over mogelijk. Tegelijkertijd moeten we de aansluiting met onze jongere groepen niet verliezen. De gemiddelde leeftijd van het NPO-publiek ligt ver boven de gemiddelde leeftijd van de Nederlander. Als we er voor iedereen willen zijn, moeten we meer programma’s maken waar ook jongere mensen naar kijken. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat dergelijke programma’s niet ook aantrekkelijk zijn voor oudere kijkers.Zeker op NPO1 komen kijkers van alle leeftijden samen. Een mooi voorbeeld van een programma waar we zowel jongeren als ouderen mee bereiken is Heel Holland Bakt van Omroep MAX.

Denkt de NPO alleen nog maar in cijfers?
De NPO denkt niet in cijfers, maar in impact en doelmatig omgaan met publiek geld. Impact berust altijd op twee pijlers: inhoud en bereik. De een kan niet zonder de ander. Bereik zonder kwalitatief hoogwaardige content met publieke waarde heeft geen impact, net zomin als hoogwaardige content die niemand bereikt. Daar komt bij dat we als publieke organisatie ons geld doelmatig moeten besteden. We willen het budget ook aanwenden voor investeren in technologische en inhoudelijke vernieuwing, voor talentontwikkeling, voor publieksbetrokkenheid, voor het verbeteren van onze gidsfunctie etc. Dat betekent dat we keuzes moeten maken.

Maar waarom zijn de omroepen niet blij met de voorstellen?
Er worden in onze conceptvoorstellen ook keuzes gemaakt. Beter worden en meer investeren met minder budget kan alleen als je tijd, aandacht en ergens geld vrij maakt. Keuzes durven maken is gewaagd en levert kritiek op. Dat begrijpen we heel goed. Scherpe reacties horen ook bij het proces van verandering waar we nu met elkaar in zitten.

Hoe nu verder?
We voeren nu samen met de omroepen het gesprek hoe we die mooie programma’s juist zo goed mogelijk bij de kijker kunnen krijgen. We gaan er van uit dat hier met de omroepen uit gaan komen en in juni een gezamenlijk plan kunnen presenteren.

Laatste persberichten
Podcast Componeren of Verzuipen: hoe topwetenschappers en een componist met muziek de wereld gaan redden
NPO Radio 1 brengt de Europese verkiezingen dichtbij huis
NPO Radio 5 viert verjaardag Boudewijn de Groot: een wonderkind van 80
Broederliefde, DYSTINCT en Siggy & D1ns maken line-up FunX Music Awards compleet
Nieuwe zenderstemmen voor NPO 1 en NPO 3
Genomineerden FunX Music Awards bekend: Jonna Fraser grootste kanshebber
Deel deze pagina
NPO Logo
Omroepen
AVROTROS
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)